Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Onze groepen

img-20231121-wa00041

De reguliere SO ZML groepen

Kikkers

De groep ‘Kikkers’ is een aanvangsgroep met leerlingen tussen de 4 en 6 jaar. Er wordt aandacht besteed aan een goede schoolstart. We werken aan het basisgevoel van veiligheid en de leerling ervaart onderdeel te zijn van een groep; denk daarbij aan samen spelen met andere kinderen en aandacht en materiaal delen met anderen. Alle leerlingen in deze groep doen kennis en ervaring op binnen het onderwijs. Het leren wordt gestimuleerd. We gaan uit van de mogelijkheden van elk kind en nemen de tijd om samen dingen 'eigen te maken' binnen de mogelijkheden van elk kind. We leren, we lachen, we hebben respect voor elkaar en we proberen te zorgen voor een fijne en veilige leerplek, want alleen dan komt een kind tot leren.

Vlinders

De groep ‘Vlinders’ is een groep met leerlingen tussen 7 en 9 jaar. De groep ‘Vlinders’ is het vervolg op de groep ‘Kikkers’. De leerlingen in deze groep hebben vaak al kennis en ervaring opgedaan binnen onderwijs. Op hun eigen niveau krijgen de leerlingen vaardigheden aangeboden om het functioneren binnen de klas verder te ontwikkelen. Hierbij liggen de accenten op het stimuleren van de ontwikkeling van cognitieve en sociaal-emotionele vaardigheden in samenhang met veel aandacht voor het aanleren van creatieve en praktische vaardigheden ter vergroting van de (sociale) redzaamheid. Er wordt in niveaugroepjes gewerkt. Activiteiten en dagritme worden visueel ondersteund d.m.v. pictogrammen.

Vossen

De groep ‘Vossen’ is het vervolg op de groep ‘Vlinders’. De leeftijd varieert van 9 tot en met 12 jaar. Ook in deze groep staat de ontwikkeling van sociale, cognitieve en praktische vaardigheden centraal. Verder streven we naar het (samen)werken in kleine groepjes, maar ook het individueel en zelfstandig werken krijgt de nodige aandacht. De werkzaamheden zijn afgestemd op de individuele mogelijkheden en interesses van elke leerling. Zo kan het zijn dat in deze groep een leerling nog een heel intensieve begeleiding nodig heeft, terwijl een andere leerling geheel zelfstandig kan werken en heeft geleerd om hulp te vragen als dat nodig is. Waar mogelijk volgen de leerlingen groepsinstructies waarbij we werken vanuit ‘voordoen – samendoen - alleen doen’.

De auti-structuurgroepen

Eenden

De groep ‘Eenden’ is de groep waarin jonge kinderen met autisme (ASS) kunnen starten. De leeftijd varieert van 4 tot en met 7 jaar. De dag begint gezamenlijk (welke dag is het vandaag, de namen van de medeleerlingen, de juffen die in de klas zijn en globaal de bijzonderheden van die dag), vervolgens heeft ieder kind een individueel dagprogramma dat aangegeven wordt met behulp van pictogrammen. Er is veel aandacht voor het aanleren van basisvaardigheden en spel, maar ook communicatie is een belangrijk aandachtspunt. Hiervoor gebruiken we ondersteunende middelen, zoals pictogrammen en gebaren. De samenwerking met de logopediste van de school vormt een belangrijk onderdeel.

Bijen

De groep ‘Bijen’ is het vervolg op de groep ‘Eenden’. De leeftijd van de leerlingen in deze groep varieert van 8 t/m 10 jaar. Ook leerlingen zonder de diagnose ASS kunnen op basis van hun onderwijs- en begeleidingsbehoeften in deze groep worden ondergebracht. In deze groep werken we met een individueel dagprogramma. Hierbij staan veiligheid, duidelijkheid en voorspelbaarheid centraal. Dit zijn voorwaarden om tot leren te komen. Naast de cognitieve vaardigheden werken we aan de bevordering van sociale vaardigheden en de zelfredzaamheid. Daarbij letten we op de individuele mogelijkheden en de interesses van de leerling. We gebruiken visuele ondersteuning om zo zelfredzaam mogelijk het onderwijs te kunnen volgen.

Zwanen

De groep 'Zwanen' is het vervolg op de groep 'Bijen'. De leeftijd van de leerlingen in deze groep varieert van 9-12 jaar. De leerlingen hebben veel baat bij een rustige, duidelijke, gestructureerde en voorspelbare leeromgeving, wat in deze groep geboden wordt. De leerlingen krijgen verschillende taken aangeboden door middel van de TEACCH methode waarbij visuele ondersteuning en voorspelbaarheid van belang zijn. De nadruk in deze groep ligt op het ontwikkelen van zelfstandigheid (in combinatie met vertrouwde nabijheid) om uiteindelijk de overstap te gaan maken naar het voortgezet onderwijs. De meeste leerlingen vervolgen hun schoolloopbaan op het VSO (activerende/arbeidsmatige) dagbesteding.

Extra arrangement SO+ groep

Panda's

De groep ‘Panda’s’ is een groep met leerlingen tussen de 7 t/m 12 jaar, die gemiddeld een hoger IQ hebben dan gebruikelijk is binnen het ZML onderwijs. Deze leerlingen hebben een gesignaleerde achterstand of beperking op meerdere ontwikkelingsgebieden, met een IQ veelal boven de 70. Kenmerkend is dat zij sociaal-emotioneel nog erg kwetsbaar zijn. Er is sprake van ‘grote leerbaarheid’. Tussentijdse uitstroom naar het Speciaal Basisonderwijs is in bepaalde gevallen mogelijk. De uitstroombestemming zal zijn naar het VSO of PRO.