Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ontwikkelingsperspectief

De diversiteit onder onze leerlingen is groot. In het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) van de leerlingen leggen we onder andere vast wat de mogelijkheden zijn van de leerling.

Doelgroepenmodel

Onze leerroutes

Vanuit verschillende expertises en op verschillende momenten wordt er bepaald wat de leerling nodig heeft om op het gewenste niveau uit te stromen. Het Landelijk Doelgroepenmodel ondersteunt ons om een goed beeld te schetsen van waar de leerling staat en wat het toekomstperspectief en potentiële eindniveau is.

Leerroutes 1 - 4

Van het doelgroepenmodel biedt SO Bleyburgh onderwijs voor leerroute 1 tot en met 4. Uitgangspunt voor het bepalen van de leerroute is steeds het IQ van de leerling, maar we kijken breder dan dat. Zijn er andere belemmerende of stimulerende factoren, dan kunnen die reden zijn om de leerroute naar beneden of boven bij te stellen.

Leerroute 1

Leerroute 1 is bestemd voor leerlingen met een IQ tot 20 die een zeer beschutte (leer)omgeving nodig hebben en een zeer intensieve ondersteuning behoeven. De nadruk ligt op zelfredzaamheid en het activeren van de zintuigen en het lichaam. De uitstroombestemming vanuit het SO wordt de nieuw op te starten VSO-leerrechtpilot. Na de VSO leeftijd is de uitstroombestemming belevingsgerichte dagbesteding.

Leerroute 2

Leerroute 2 is bestemd voor leerlingen met een IQ tussen 20 en 34 die een beschutte (leer)omgeving nodig hebben en een intensieve ondersteuning behoeven. De nadruk ligt op de communicatieve, motorische en zintuiglijke ontwikkeling. Er is veel aandacht voor spelen en functioneren in een groep. Met het onderwijs vergroten we de alledaagse en sociale zelfredzaamheid. De leerlijn die we hiervoor gebruiken is een combinatie van de Plancius leerlijn met de ZML SO leerlijn. Leerlingen van het SO stromen uit naar VSO ZML met intensieve begeleiding. Vanuit VSO is de uitstroombestemming activerende dagbesteding.

Leerroute 3

Leerroute 3 is bestemd voor leerlingen met een IQ tussen 35 en 49 die een licht beschutte (leer)omgeving nodig hebben en een semi intensieve ondersteuning. De nadruk ligt op het creëren van een zo groot mogelijke zelfstandigheid en sociale redzaamheid. De leerstof richt zich op het functioneel kunnen lezen, schrijven en rekenen met behulp van reguliere methodes in concrete situaties. Met het onderwijs vergroten we de praktische en sociale zelfredzaamheid. De uitstroombestemming is VSO ZML met een reguliere ondersteuning. Vanuit het VSO is de uitstroombestemming arbeidsmatige dagbesteding of beschut werk.

Leerroute 4

Leerroute 4 is bestemd voor leerlingen met een IQ tussen 50 en 69 die een reguliere veilige of een semi beschutte (leer)omgeving nodig hebben en een nabije ondersteuning. De nadruk ligt op het vergroten van de autonomie, initiatief en verantwoordelijkheid nemen. De leerstof richt zich op het functioneel kunnen lezen, schrijven en rekenen met behulp van reguliere methodes . De uitstroombestemming is VSO ZML met verdiept arrangement, soms praktijkonderwijs. Vanuit het VSO is de uitstroombestemming arbeidsmatige dagbesteding of arbeid.