Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ons onderwijs

Op Bleyburgh SO zorgen we samen voor een veilige, rustige en gestructureerde omgeving waarin een kind tot leren komt. We leren de leerlingen doelgericht hun eigen mogelijkheden te ontdekken en te ontwikkelen, zodat ze gelukkig en vol zelfvertrouwen kunnen zijn in hun eigen leefomgeving.

img-20231121-wa00041

Zelfstandig en zelfredzaam

Bleyburgh SO is een school voor Speciaal Onderwijs voor zeer moeilijk lerende (ZML) leerlingen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. We zijn specialist in het geven van onderwijs aan leerlingen met een (licht) verstandelijke beperking.

Voor leerlingen die naast hun beperking bekend zijn met een autismespectrum stoornis (ASS) bieden we extra begeleiding en bestaan er speciale auti-structuur groepen. We leren onze leerlingen om binnen hun mogelijkheden zo zelfstandig en zelfredzaam mogelijk aan de maatschappij deel te nemen.


Theorie én praktijk

In ons onderwijs besteden we aandacht aan de theorie én laten we leerlingen zien en ervaren hoe ze die toepassen in de praktijk. Er is ook aandacht voor het zinvol invullen van de vrije tijd. We kijken goed naar de manier waarop de leerlingen leren en welke leer- en zorgbehoefte ze hebben.

We stemmen de organisatie binnen de klas en de begeleiding van de leerlingen hier op af. Zo zorgen we dat de leerlingen zich veilig voelen en zelfvertrouwen ontwikkelen. We stimuleren ze om nieuwe dingen te leren.

Onze leerroutes

Vanuit verschillende expertises en op verschillende momenten wordt er bepaald wat de leerling nodig heeft om op het gewenste niveau uit te stromen. Het Landelijk Doelgroepenmodel ondersteunt ons om een goed beeld te schetsen van waar de leerling staat en wat het toekomstperspectief en potentiële eindniveau is.

Leerroutes 1 - 4

Van het doelgroepenmodel biedt Bleyburgh SO onderwijs voor leerroute 1 tot en met 4. Uitgangspunt voor het bepalen van de leerroute is steeds het IQ van d leerling, maar we kijken breder dan dat. Zijn er andere belemmerende of stimulerende factoren, dan kunnen die reden zijn om de leerroute naar beneden of boven bij te stellen.

Leerroute 1

Leerroute 1 is bestemd voor leerlingen met een IQ tot 20 die een zeer beschutte (leer)omgeving nodig hebben en een zeer intensieve ondersteuning behoeven. De nadruk ligt op zelfredzaamheid en het activeren van de zintuigen en het lichaam. De uitstroombestemming vanuit het SO wordt de nieuw op te starten VSO-leerrechtpilot. Na de VSO leeftijd is de uitstroombestemming belevingsgerichte dagbesteding.

Leerroute 2

Leerroute 2 is bestemd voor leerlingen met een IQ tussen 20 en 34 die een beschutte (leer)omgeving nodig hebben en een intensieve ondersteuning behoeven. De nadruk ligt op de communicatieve, motorische en zintuiglijke ontwikkeling. Er is veel aandacht voor spelen en functioneren in een groep. Met het onderwijs vergroten we de alledaagse en sociale zelfredzaamheid. De leerlijn die we hiervoor gebruiken is een combinatie van de Plancius leerlijn met de ZML SO leerlijn. Leerlingen van het SO stromen uit naar VSO ZML met intensieve begeleiding. Vanuit VSO is de uitstroombestemming activerende dagbesteding.

Leerroute 3

Leerroute 3 is bestemd voor leerlingen met een IQ tussen 35 en 49 die een licht beschutte (leer)omgeving nodig hebben en een semi intensieve ondersteuning. De nadruk ligt op het creëren van een zo groot mogelijke zelfstandigheid en sociale redzaamheid. De leerstof richt zich op het functioneel kunnen lezen, schrijven en rekenen met behulp van reguliere methodes in concrete situaties. Met het onderwijs vergroten we de praktische en sociale zelfredzaamheid. De uitstroombestemming is VSO ZML met een reguliere ondersteuning. Vanuit het VSO is de uitstroombestemming arbeidsmatige dagbesteding of beschut werk.

Leerroute 4

Leerroute 4 is bestemd voor leerlingen met een IQ tussen 50 en 69 die een reguliere veilige of een semi beschutte (leer)omgeving nodig hebben en een nabije ondersteuning. De nadruk ligt op het vergroten van de autonomie, initiatief en verantwoordelijkheid nemen. De leerstof richt zich op het functioneel kunnen lezen, schrijven en rekenen met behulp van reguliere methodes . De uitstroombestemming is VSO ZML met verdiept arrangement, soms praktijkonderwijs. Vanuit het VSO is de uitstroombestemming arbeidsmatige dagbesteding of arbeid.