Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Missie en visie

Wij staan voor onderwijs dat elke leerling tot zijn recht laat komen en waarin elke leerling zich op zijn of haar plaats voelt. Wij zetten de leerling centraal omdat wij geloven dat leerlingen beter leren als de leerstof is afgestemd op hun interesses en mogelijkheden.

img-20231121-wa00071

Onze missie

Bleyburgh SO is een school voor Speciaal Onderwijs (SO) voor zeer moeilijk lerende (ZML) leerlingen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. We zijn specialist in het geven van onderwijs aan leerlingen met een (licht) verstandelijke beperking.

Voor leerlingen die naast hun beperking bekend zijn met een autismespectrum stoornis (ASS) bieden we extra begeleiding en bestaan er speciale auti-structuur groepen. We leren onze leerlingen om binnen hun mogelijkheden zo zelfstandig en zelfredzaam mogelijk aan de maatschappij deel te nemen.

Onze hoofddoelstelling

We streven ernaar dat de leerling zich naar eigen aard én mogelijkheden kan ontwikkelen tot een zo zelfstandig en zelfredzaam mogelijk functionerend persoon binnen de samenleving. Waar nodig met aanpassingen op het gebied van wonen, werken of vrije tijdsbesteding.

Ons motto

Onderwijs met zorg samengesteld.

Onze visie

Om ons onderwijs vorm te geven, gebruiken we het onderwijsconcept ‘adaptief onderwijs.’ Onderwijs dat elke leerling tot zijn recht laat komen; onderwijs waarin elke leerling zich op z'n plaats voelt. 

In het adaptief onderwijs staat de leerling centraal. Het gaat ervan uit dat een leerling beter leert als de leerstof is afgestemd op zijn interesses en mogelijkheden. Daarom stemmen we de lesstof af op wat de leerling nodig heeft en werken we vanuit de drie basisbehoeften: relatie, competentie en autonomie. 

We willen het volgende bereiken als een leerling naar het voortgezet (speciaal) onderwijs doorstroomt: 

  • Maximale individuele ontplooiing (basisvaardigheden): 
  • Ontwikkeling naar eigen mogelijkheden; 
  • Ontwikkeling van zelfstandigheid en zelfredzaamheid; 
  • Ontwikkeling van sociale vaardigheden; 
  • Voorbereiding op passend vervolgonderwijs;
  • Voorbereiding op deelname aan de maatschappij.

Onze identiteit

Wij zijn een school met een algemeen bijzondere grondslag. Dit betekent dat we respect hebben voor elkaar, elkaars meningen en overtuigingen. We zijn er trots op dat ouders ons vertellen dat de school een warme en veilige plek is voor hun kind en dat ze zich gehoord en gesteund voelen bij de opvoeding van hun kind met een beperking.

In ons onderwijs besteden we aandacht aan de theorie en laten we zien en ervaren hoe deze toe te passen in de praktijk. Er is ook aandacht voor het zinvol invullen van de vrije tijd. We kijken goed naar de manier waarop de leerlingen leren en welke onderwijs- en begeleidingsbehoefte ze hebben. We stemmen de organisatie binnen de klas en de begeleiding van de leerlingen hier op af. Zo zorgen we dat de leerlingen zich veilig voelen en zelfvertrouwen ontwikkelen. We stimuleren hen om nieuwe dingen te leren.