Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Over SPON

Onze school wordt samen met acht andere scholen beheerd door het bestuur van de Stichting Specialisten in Passend Onderwijs. De organisatie is in de regio bekend onder de naam SPON.

img-20230914-wa0016

Specialisten in passend onderwijs

SPON verzorgt passend onderwijs voor leerlingen van 4 t/m 20 jaar in de regio Drechtsteden en Gorinchem. Ons onderwijs biedt kleinschaligheid, individuele aandacht en een optimale leeromgeving die past bij de didactische en pedagogische mogelijkheden van onze leerlingen. Waar nodig werken wij hierbij intensief samen met partners die een aanvullend zorg- en begeleidingsaanbod kunnen verzorgen. Ons gezamenlijke doel is dat leerlingen hun talenten zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen, als voorbereiding op een succesvolle toekomst in het vervolgonderwijs, op de arbeidsmarkt of in de dagbesteding. 

Dichter bij de samenleving

SPON is van mening dat ieder kind en iedere jongere een volwaardige plaats in de maatschappij verdient, met recht op leren, wonen, werken en een zinvolle besteding van de vrije tijd. In nauwe samenwerking met de leerlingen, hun ouders/verzorgers en samenwerkingspartners verzorgen de SPON-scholen hiertoe passend en gespecialiseerd onderwijs. De missie van SPON is: Samen werken aan jouw toekomst!

Identiteitsrijk onderwijs

SPON scholen zijn in beginsel bijzonder-neutrale scholen met ruimte voor verschillen. Binnen de scholen en naar buiten toe zijn de scholen gericht op samenwerking, verbinding en relatie. Daar maakt levensbeschouwelijk onderwijs deel vanuit. Daarnaast noemen wij ons onderwijs ook ‘identiteitsrijk’. Ons onderwijs draagt bij aan de ontwikkeling van de leerlingen met daarbij aandacht voor de godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden, zoals die leven in de Nederlandse samenleving.