Onderwijs met zorg samengesteld

Onze school

Op school Bleyburgh zorgen we samen voor een veilige, rustige en gestructureerde omgeving waarin een kind tot leren komt. We leren de leerlingen doelgericht hun eigen mogelijkheden te ontdekken en ontwikkelen, zodat ze gelukkig en vol zelfvertrouwen kunnen zijn in hun eigen leefomgeving. 

Wij zijn een school met een algemeen bijzondere grondslag. Dit betekent dat we respect hebben voor elkaar, elkaars meningen en overtuigingen. We zijn er trots op dat ouders ons vertellen dat de school een warme en veilige plek is voor hun kind en dat ze zich gehoord en gesteund voelen bij de opvoeding van hun kind met een beperking.

In ons onderwijs besteden we aandacht aan de theorie en laten we zien en ervaren hoe deze toe te passen in de praktijk. Er is ook aandacht voor het zinvol invullen van de vrije tijd. We kijken goed naar de manier waarop de leerlingen leren en welke onderwijs- en begeleidingsbehoefte ze hebben. We stemmen de organisatie binnen de klas en de begeleiding van de leerlingen hier op af. Zo zorgen we dat de leerlingen zich veilig voelen en zelfvertrouwen ontwikkelen. We stimuleren hen om nieuwe dingen te leren.