Onderwijs met zorg samengesteld

Vlinders

De groep 'Vlinders' is een groep met leerlingen tussen 7 en 9 jaar en is het vervolg op de groep 'Kikkers'. De leerlingen in deze groep hebben vaak al kennis en ervaring opgedaan binnen het onderwijs. Op hun eigen niveau krijgen de leerlingen vaardigheden aangeboden om het functioneren binnen de klas verder te ontwikkelen. Hierbij liggen de accenten op het stimuleren van de ontwikkeling van cognitieve en sociaal-emotionele vaardigheden in samenhang met veel aandacht voor het aanleren van creatieve en praktische vaardigheden ter vergroting van de (sociale) redzaamheid. Er wordt in niveau groepjes gewerkt. Activiteiten en dagritme worden visueel ondersteund door middel van picto's.