Onderwijs met zorg samengesteld

Onderwijs

In het SO besteden we aandacht aan verschillende vakgebieden. Er wordt gewerkt aan een zo breed mogelijke ontwikkeling. Het doel is de leerlingen een gevarieerd aanbod te bieden in ontwikkelingsmogelijkheden, zodat zij in hun vaardigheden een zeker evenwicht bereiken zonder enorme pieken en dalen. 

Er wordt alles aan gedaan om de leerlingen alles te leren wat maar enigszins mogelijk is. Wat de schoolvakken betreft leert een deel van de leerlingen technisch, soms ook begrijpend lezen en eenvoudig rekenen. Dit geldt niet voor alle leerlingen. We streven ernaar, dat alle leerlingen naar dié vervolgvoorziening kunnen gaan die past bij hun ontwikkelingsperspectief.

Veel van onze leerlingen vervolgen hun schoolloopbaan op het  VSO, PRO of PRO-VMBO.