Onderwijs met zorg samengesteld

Medezeggenschapsraad (MR)


Medezeggenschapsraad (MR)
 
Als medezeggenschapsraad (MR) van school Bleyburgh willen we de belangen van onze leerlingen en school zo goed mogelijk behartigen. Samen werken aan een school waar onze leerlingen graag naar toe gaan en waar ons personeel het fijn vindt om te werken.
 
De MR bestaat uit ouders en leerkrachten en is een verplicht orgaan. De ouders in de MR zijn namens alle ouders de gesprekspartner van de directie. Ze geven advies aan de schooldirecteur en kunnen in- of tegenstemmen op onderdelen van het schoolbeleid.
 
Hoe we dit willen bewerkstelligen kunt u lezen in het activiteitenplan van de MR. Middels dit plan willen wij,  als medezeggenschapsraad, onze medewerkers en u, als ouder/verzorger, deelgenoot maken van onze uitgangspunten voor het komende schooljaar. 
 
Het jaarplan biedt de MR het komende jaar houvast bij de planning van onze werkzaamheden. Tevens wordt het hierdoor voor onze achterban (ouders/verzorgers en personeelsleden) duidelijk waar de MR het komende schooljaar aandacht aan wil schenken.
 
Heeft u vragen of wilt u contact hebben met één van de leden van de MR, dan kan u contact opnemen met DHR. B. van Panhuis; familievanpanhuis@hotmail.com
 
De vergaderingen van de MR zijn openbaar en u mag dus vrijblijvend als toehoorder deze vergaderingen bijwonen.
 
De huidige bezetting van de MR is:

Namens ouder(s)/verzorger(s):
Dhr. E. Smit (SO)
Dhr. B. van Panhuis (VSO)
 
Namens personeel:
Dhr. J. Rab (VSO)
Mw. K. van Hooijdonk (SO)