Onderwijs met zorg samengesteld

Praktische informatie

Schooljaar 2021-2022

Schooljaar 2021-2022

Vakantierooster 2021-2022
 Herfstvakantie:       maandag 18-10-2021 t/m vrijdag  22-10-2021
 Kerstvakantie:         vrijdag  24-12-2021 t/m vrijdag 7-1- 2022
 Voorjaarsvakantie: maandag 28-2-2022 t/m vrijdag 4-3-2022
 Paasvakantie:          vrijdag 15-4-2022  en maandag  18-4-2022
 Meivakantie:            maandag 25-4-2022 t/m vrijdag 6-5-2022
 Hemelvaart:             donderdag 26 en vrijdag 27-5-2022
 Pinksteren:               maandag 6 juni 2022
 Zomervakantie:       vrijdag 8-7-2022 t/m vrijdag 19-8-2022

Extra verlofdagen voor de leerlingen van het SO 2021-2022
i.v.m. o.a. studiedagen en administratiedagen
17 september:       Studiedag
11 oktober:            Studiedag
12 november:        Studiedag
25 januari:              Administratie dag
17 maart                 Studiedag
12 april:                   Studiedag
13 juni:                    Studie-en Administratie dag
 
Bijzondere vrije dagen SO
Vrijdag 24-12-2021 leerlingen vrij
Vrijdag 9-7-2022 leerlingen vrij

De overige dagen verschijnen op de website en/of in een nieuwsbrief.