Onderwijs met zorg samengesteld

Kikkers

De groep 'Kikkers' is een aanvangsgroep met leerlingen tussen de 4 en 6 jaar.
Er wordt aandacht besteed aan een goede schoolstart. We werken aan het basisgevoel van veiligheid en de leerling ervaart onderdeel te zijn van een groep; denk daarbij aan samen spelen met andere kinderen en aandacht en materiaal delen met anderen. Binnen de groep waarderen, begeleiden en stimuleren we vooral het spel. Hoeken en speelruimten worden gevuld met betekenisvolle materialen die aansluiten bij de beleving van de leerlingen en de verschillende thema's die binnen een schooljaar aan bod komen.
We gaan uit van de mogelijkheden van elk kind en nemen de tijd om samen dingen 'eigen te maken' binnen de mogelijkheden van elk kind.

We leren, we lachen, we hebben respect voor elkaar en we proberen te zorgen voor een fijne en veilige leerplek.