Onderwijs met zorg samengesteld

Zwanen

De groep 'Zwanen' is het vervolg op de groep 'Bijen'. De leeftijd van de leerlingen in deze groep varieert van 9-12 jaar. De leerlingen hebben veel baat bij een rustige, duidelijke, gestructureerde en voorspelbare leeromgeving, wat in deze groep geboden wordt. De leerlingen krijgen verschillende taken aangeboden door middel van de TEACCH methode waarbij visuele ondersteuning en voorspelbaarheid van belang zijn. De nadruk in deze groep ligt op het ontwikkelen van zelfstandigheid (in combinatie met vertrouwde nabijheid) om uiteindelijk de overstap te gaan maken naar het voortgezet onderwijs. Veel van onze leerlingen vervolgen hun schoolloopbaan op het VSO, PRO of PRO-VMBO.