Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Aanmeldprocedure

Wilt u uw kind aanmelden voor Bleyburgh? Dan heeft u een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. 

img-20231121-wa00031

Onze aanmeldprocedure

Heeft u al een toelaatbaarheidsverklaring? Dan wordt u als ouder(s)/verzorger(s) eerst uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. In dit gesprek van ongeveer een uur wordt de situatie van uw kind besproken, vertellen we meer over de school (onze manier van werken, het onderwijs en de expertise) en krijgt u een rondleiding. 

Heeft u nog geen toelaatbaarheidsverklaring? Lees dan hieronder hoe u die kunt aanvragen.

Toelaatbaarheidsverklaring

Om toegelaten te kunnen worden tot onze school is een TLV nodig van het samenwerkingsverband (SWV) uit de regio waar de leerling woont. Na de aanmelding observeren we de leerling op de plek waar hij onderwijs volgt. Volgt hij op dat moment geen onderwijs dan doen we de observatie bij ons op school of op de plaats waar het kind dagbesteding heeft. Verder vragen we, met toestemming van de ouders/verzorgers, relevante gegevens op. 

Als alle benodigde informatie aanwezig is en de leerling wordt toegelaten, maken de intern begeleider en de orthopedagoog, in overleg met de Commissie voor de Begeleiding (CvdB), een Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) voor de begeleiding van de leerling op school. Na plaatsing op de school wordt de route van de zorgstructuur gestart

Aanmeldprocedure

Kinderen kunnen vanaf 4 jaar terecht op Bleyburgh. In het algemeen geldt dat u uw kind kunt aanmelden voor een school voor primair onderwijs vanaf de dag waarop uw kind 3 jaar wordt. Voldoet onze school aan uw wensen, dan meldt u uw kind minimaal 10 weken (liefst eerder) voordat uw kind 4 jaar wordt aan door het inschrijfformulier in te vullen. 

Bij een tussentijdse aanmelding (bijv. een verhuizing) doet u dit 10 weken voordat u wilt dat uw kind op school begint. Als u uw kind later aanmeldt, kan het zijn dat uw kind niet op tijd kan worden geplaatst. Als blijkt dat we een leerling niet voldoende kunnen ondersteunen, zoeken we binnen zes weken een betere plek. Dit heet ‘zorgplicht’. We mogen deze termijn één keer met maximaal vier weken verlengen. Uw kind blijft ingeschreven bij ons op school totdat we een geschikte andere school hebben gevonden.

Herindicatie

De TLV heeft een bepaalde geldigheidsduur, variërend van één schooljaar tot voor de duur van de schoolloopbaan op onze school. Op deze manier wordt regelmatig bekeken of de leerling bij ons op de goede plek zit en de juiste vorm van onderwijs volgt. Indien de TLV moet worden verlengd brengt de CvdB brengt een advies uit aan het SWV.

Instromen

In principe stromen leerlingen na de zomervakantie in op school. De mogelijkheid om in te stromen op een ander moment bekijken we per leerling. Daarbij letten we op de groepsgrootte, de zorg die leerlingen nodig hebben en de zorg die de instromende leerling nodig heeft.