Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ouders en de school

Een goede samenwerking met ouders/verzorgers is belangrijk voor ons en komt de school en de leerling ten goede.

img-20231121-wa00031

Samenwerking met ouders

We hechten op Bleyburgh SO veel waarde aan een nauwe samenwerking met ouders/verzorgers. Een goede afstemming tussen ouders/verzorgers en school komt de leerling ten goede. We onderhouden op de hieronder vermelde manieren contact met ouders/verzorgers. 

Persoonlijk contact

We organiseren drie keer per jaar oudergesprekken, waarin de ontwikkeling van de leerling met de ouders/verzorgers wordt besproken. Hierbij koppelen we de evaluatie van het OPP en de (sub)groepsplannen aan de ouders/verzorgers terug. In ParnasSys leggen teamleden vast hoe het met de leerling gaat en of er bijzonderheden zijn. Contact met ouders/verzorgers vindt plaats via Parro (de app van ParnasSys voor oudercommunicatie). Ook is het mogelijk om te mailen en na schooltijd te bellen met leerkrachten en andere medewerkers.

Communicatie met ouders/verzorgers

Van de directie of vanuit de groep ontvangen ouders/verzorgers nieuwsbrieven over algemene zaken, zoals belangrijke data en schoolactiviteiten. Tevens wordt actuele en praktische informatie over de school en nieuws uit de groepen via de ouderapp Parro gedeeld.

Medezeggenschapsraad

De MR bestaat uit ouders en leerkrachten en is een verplicht orgaan. De ouders in de MR zijn namens alle ouders de gesprekspartner van de directie. Ze geven advies aan de schooldirecteur en kunnen in- of tegenstemmen op onderdelen van het schoolbeleid.

Activiteiten 

De school werkt met werkgroepen/commissies voor het organiseren van activiteiten. In deze commissies zijn soms ouders/verzorgers vertegenwoordigd. Zij helpen bij de organisatie van de activiteiten op school en ondersteunen de leerkracht bij de uitvoering. We kijken nog of we themaochtenden of -avonden kunnen organiseren.